Zebra-project

Doel van het onderzoek

Het doel van het Zebra-project

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen. Mensen met ASS hebben beperkingen op het gebied van taal en communicatie en op het gebied van de sociale wederkerigheid. Daarnaast vallen vaak stereotiepe of repetitieve patronen van gedrag op.

ASS is een overkoepelende term voor drie stoornissen, namelijk: de autistische stoornis (ofwel autisme), het syndroom van Asperger en PDD-NOS (Pervasive Development Disorder-Not otherwise Specified). ASS komt voor bij ongeveer 1 op de 100 mensen. Een officiële diagnose wordt vaak pas gesteld na de kleuterperiode of nog veel later. Er is aanzienlijk minder bekend over de kenmerken en ontwikkeling van ASS in de baby- en peutertijd.

In dit onderzoek wordt bestudeerd welke verschillen er zijn in de ontwikkeling tussen jonge kinderen die een oudere broer of zus met ASS hebben, en jonge kinderen die geen broer of zus met ASS hebben.  De meeste broertjes en zusjes (zogenaamde ‘brusjes’) van kinderen met ASS ontwikkelen zich normaal. Desondanks hebben brusjes wel een grotere kans op het hebben van ASS dan andere kinderen. Die kans is ongeveer tien tot twintig keer zo groot als in de algemene bevolking.

Het Zebra-project heeft als doel de wetenschappelijke kennis en het inzicht over de oorzaken en de vroege ontwikkeling van ASS te vergroten. Met het ontdekken van vroege kenmerken van ASS wordt het wellicht mogelijk om ASS eerder vast te stellen. Hierdoor zouden toekomstige  behandelingstrajecten  eerder kunnen starten. Een vroege behandeling kan bijdragen aan een verbeterde ontwikkeling van een kind met ASS en kan de kwaliteit van leven voor het kind en zijn omgeving verbeteren.

zebra-rechts